Filtrerad information
Bokmärken
Bruksanvisning
1. Val av ontologi/vokabulär

Med hjälp av ONKI-bläddraren kan du lätt bekanta dig med olika ontologier och vokabulärer. Du kan välja att använda någon av dessa genom att integrera din applikation i ONKI-servicen eller så kan du alternativt ladda innehållet i en ontologi/vokabulär via ONKI-bläddraren och använda det i din applikation på det sätt som ontologins/vokabulärens användarvillkor tillåter.

Du kan också skapa en egen ontologi/vokabulär och ladda in den i ONKI-servicen. En ontologi/vokabulär som du vill ladda in kan du antingen skapa från början eller så kan du bearbeta en ontologi/vokabulär som redan finns i ONKI. Som format för en ontologi/vokabulär som ska laddas in i ONKI kan du använda antingen SKOS- eller OWL-formatet. Tjänstens upprätthållare rekommenderar SKOS-formatet som framställningssätt för ordlistor och klassificeringar, medan det för mera omfattande ontologier torde vara bäst att använda OWL-språket. Ontologi/vokabulär -filen kan du hämta till ONKI-servicen via laddnings. När du har fyllt i formuläret publiceras din ontologi/vokabulär i ONKI-servicen inom några vardagar.


2. Användning av ONKI-servicen vid informationssökning och innehållsbeskrivning

Användning av ONKI-servicen vid informationssökning och/eller innehållsbeskrivning är gratis men kräver registrering. De uppgifter som ombeds vid registreringen används för att få en helhetsbild av vilka tjänster och hur mycket dessa tjänster används och av vem. Vi kan också utnyttja e-postadresserna för att informera stadigvarande användare om viktiga förändringar i anslutning till tjänsten.

ONKI-väljaren

I formuläret som du gör för informationssökning och innehållsbeskrivning kan ONKI-bläddraren användas som ett intelligent textbox-fält. När användaren skriver text i fältet erbjuder ONKI-systemet färdiga alternativ under fältet. Alternativens avgränsning baserar sig på de valbara begreppens stavning och de kan begränsas med hjälp av jokertecken i ONKI-systemet. Alternativen hämtas ur ontologierna/vokabulärerna som är publicerade i ONKI-systemet, beroende på de användarinställningar som du definierat i formuläret.

Vid innehållsbeskrivning kan du vara inriktad på valet av ett begrepp (t.ex. en typ av museiföremål: yxor), men vid informationssökning kan du använda utvidgad sökning med ontologins relationsinformation. Till exempel när man väljer sökordet verktyg som sökvillkor i museiföremålens sökformulär så kan man automatiskt lägga till bl.a. följande söktermer: yxor, cirklar, mejslar, o.s.v.

Maskinella gränssnitt

Via maskinella gränssnitt (Web service och HTTP) kan du utnyttja ONKI mer flexibelt. Behov av flexibilitet fanns bl.a. i SAHA metadata-editorn som utvecklades i SeCo och vid genomförandet kom man fram till att utnyttja gränssnittet för ONKIs web service. Via Web service-gränssnittet kan du ta reda på bl.a. namn som motsvarar begreppens URI på olika språk. Du kan bekanta dig med användning av gränssnittet via testsidan.
Tilläggsuppgifter stäng
Respons stäng
Byt språk.

Observera! Valet påverkar inte ontologiernas och vokabulärernas språk.
The Finnish Maritime Thesaurus - MESA

The Finnish maritime libraries have together created the Finnish maritime thesaurus which is freely available on the Web. The thesaurus is based on subject fields of STCW Code (Standard of Training, Certification and Watchkeeping). The thesaurus concentrates on special terminology and consists of ca. 1 300 Finnish maritime terms. If a term has an equivalent in Swedish and English, they are also given. Because of the international nature of the special field, there are a lot of English terms, but not all terms have equivalents in Finnish. The abbreviations and acronyms frequently used in maritime field are given in full form in original language without Finnish equivalents. If a term originated in another language than Finnish has no Finnish equivalent, only Swedish and English equivalents are given. Since in practice maritime professionals use slang words more often than actual terms, the thesaurus is being completed with slang words which are marked accordingly. The Finnish Maritime Thesaurus is meant to be used especially for indexing and retrieving of publications related to maritime field. The thesaurus is developed continuously, and feedback can be sent by e-mail to the address meri.kir@kyamk.fi.

Nya funktioner
Dölj alla detaljer i begreppen
som du inte vill se.
Genvägar
Bokmärk de
begrepp du behöver.
Concept typ:
Sökspråk:
Visa relationer:


Sök begrepp:
Observera! Resultatet tillhör en annan ontologi eller vokabulär.X
Välj begränsningar. Du kan lista alla begrepp genom att söka med *.
ahtaus
ahtaajat, ahtaus, ahtauskerroin, alaruumat, aluksen leveys...
aluksen osat ja rakenteet
ahterit, ankkuripelit, bermudapurjeet, bulbi, byssat...
alustyypit
ajoneuvolautat, autolautat, autonkuljetusalukset, avomeriluotausalukset, avomerimurtajat...
asuintilat ja rakennusperintö
asuntoalukset, kanavakiinteistöt, kanavakonttorit, kanavamuseot, kanavarakennukset...
hengenpelastuslaitteet
hengenpelastusvarusteet, hätämerkinantolaitteet, hätäpoistumisradat, hätäraketit, kelluntalautat...
hätätilanteet
alusonnettomuudet, evakuointi, haaksirikot, hukkuminen, hätähinaus...
kanavat
avokanavat, itsepalvelukanavat, kanavahankkeet, kanavahenkilökunta, kanavainsinöörit...
kulttuuri
matkakertomukset, merikirjallisuus, merikirjastot, merimieslaulut, merimiesurheilu...
laivakonetekniikka
akselijohdot, alennusvaihteet, ankkurit, apukoneistot, apulaitteistot...
laivan huolto ja korjaus
epäpuhtaudet, korjaus, korjaustelakat, korroosio, kunnossapito...
laivatekniikka
aallonmuodostus, alukseen kohdistuvat rasitukset, aluksen leveys, aluksen liikkeet, aluksen mitat...
logistiikka
agentit, agentuurit, aluksen irroitus, aluksen kiinnitys, alusten vuokraus...
luotsaus
historialliset luotsausmenetelmät, itämerenluotsit, jokiluotsit, jääluotsit, kanavaluotsaus...
merenkulku ja ympäristö
elinkaariajattelu, energian kulutus, eroosio, kierrätysjärjestelmät, laivojen romutus...
merenkulkutalous ja -politiikka
alusmaksut, alusrekisterit, avoimet rekisterit, hinausmaksut, julkisoikeudelliset maksut...
merenkulun ammatit
1. kokit, 2. kokit, ahtaajat, aluesiivoojat, alusten päälliköt...
merenkulun järjestöt
AAPA, Baltic Ports, BIMCO, FIATA, IALA...
merenkulun konferenssit
kansainväliset konferenssit, linjakonferenssit
merenkulun turvallisuus
aluksen kansainvälinen turvatodistus, aluksen turva-arviointi, aluksen turvahälytysjärjestelmä, aluksen turvasuunnitelma, aluskatsastus...
merenkulun tutkinnot
korjausmiehet, laivasähkömiehet, luotsitutkinnot, merenkulkualan insinöörit, merenkulkuoppilaitokset...
merenmittaus
alueluotaus, aluemittaus, avomeriluotaus, avomeriluotausalukset, avomerimittaus...
merielämä ja vapaa-aika
byssat, hiivata, jiiraus, kaijat, koiravahti...
merikartat
aluemeri, asemakartat, asteverkko, atsimuutti, cd-merikartat...
merimerkit
apuloistot, apumerkit, asetyleenimajakat, erikoismerkit, heijastimet...
merioikeus
aikarahtaus, elektroniset kuljetusasiakirjat, erikoismaksut, ISPS, kabotaasi...
navigointi
ajanmittaus, almanakat, ARPA-laitteet, astesauvat, astrolabit...
palontorjunta
alusten paloturvallisuus, konehuoneiden sammutusjärjestelmät, laivojen palolaitteet, palo-osastot, palo-ovet...
radiotekniikka
antennit, HF-laitteet, kohina, MF-laitteet, radioaallot...
slangisanat
ahterit, byssat, fendarit, flektit, förstit...
sulut
betonisulut, kaksoissulut, kivisulut, kääntösillat, nostosillat...
sähkötekniikka ja elektroniikka
alussimulaattorit, anturit, ARPA-laitteet, automaatio, automaattiohjaus...
talvimerenkulku
avomerijäänmurto, avomerimurtajat, avovesikausi, höyryjäänmurtajat, jokijäänmurtajat...
työmarkkinat
ammattiyhdistykset, merimiestaito, sekamiehitys, työehtosopimukset, työmarkkinasopimukset...
valvontajärjestelmät
AIS, GOFREP, Port State Control, PortNet, SRS...
vesiliikenne
alusliikenne, kanavaliikenne, lauttaliikenne, lossiliikenne, maantielautat...
viestitys
digitaaliselektiivikutsu, EPIRB-hätäpoijut, GMDSS, hätäviestintä, INMARSAT...
VTS
IBNet, liikennepäivystys, liikennepäivystäjät, meriliikennekeskukset, meriliikenneohjaajat...
väylät
ankkurointialueet, haraussyvyys, kapeikot, kauppamerenkulun väylät, kiertoväylät...
a
acceleration, acetylenfyrar, AFO-begrepp, AFO-begrepp, akterkonstruktioner...
b
babord, barlast, barlastsystem, barlastvatten, befälhavaren...
c
CD-sjökort, centrallotsstationer, centrifugalpumpar, compound-maskinerier, container...
d
dagerfyrar, daghytter, datasystemet för sjöbevakning, dataöverföring, Datum...
e
ECDIS-systemet, ekolod, ekolodning, ekoramning, elektriker...
f
fabriksfartyg, farleder, farleder, farleder, farleder för handelsfartyg...
g
gastankfartyg, gasturbiner, generatorer, geografiskt informationssystem, gir...
h
hamnar, hamnchefer, hamnens skyddschefer, hamnförvaltning, hamnisbrytning...
i
IBNet, Identifikator, informationsmärken, Innehåller toppbegrepp, inseglingsleder; infartsleder...
j
järnbalkar
k
kabelfartyg, kabeltavlor, kablar, kanalarbeten, kanalavgifter...
l
lager, lagrar, lagrings bevis, landgång, landsvägsfärjor...
m
magnetkompasser, manöverduglighet, MAO-begrepp, MAO-begrepp, marina standardfraser...
n
nattstäderska, navigationsutrustning, navigationsvarningar, navigeringskartor, navigeringsradar...
o
obemannade fyrar, obligatoriskt fartygsrapporteringssystem i Finska viken, obligatoriskt rapporteringssystem för fartyg, OBO-fartyg, oceangående fartyg...
p
panelkummel, pannor, panträtt, parallelfarleder, parallellodning...
r
radaranläggningar, radarfyrar, radarmärken, radarnavigering, radarreflektorer...
s
sammanstötning, sammanstötning, SART t.. radartranspondrar, satellitnavigeringssystem, satellittelefoner...
t
talja, tank container, tankfartyg, tanktop, TAO-begrepp...
u
u-båtar, underhåll, undre rum, universalfartyg, Upphovsman...
v
vajersvep, vajersvepning, vajrar, VALO-begrepp, VALO-begrepp...
w
winschar
y
YSO-begrepp, YSO-begrepp, YSO-begrepp, ytbärgning
å
ångfartyg t. ångare, ångisbrytare, ångpannor, ångturbiner
ä
Ämne och nyckelord, Ämnesord, Ämnesord, Ämnesord, Ämnesord...
ö
öppet vatten-säsongen, öppna kanaler, örlogsfartyg t. krigsfartyg, örlogsflotta t. krigsflotta, östersjölotsar...