Web Service -rajapinta: Yleinen suomalainen ontologia - YSO/ALLSO

Web Services for Yleinen suomalainen ontologia - YSO/ALLSO

ONKI-palvelua voi käyttää myös Web Service -rajapinnan kautta. Yleinen suomalainen ontologia - YSO/ALLSO -ontologian WSDL-kuvaus löytyy osoitteesta:

The ONKI Service can be accessed also by the Web Service interface. The WSDL description of Yleinen suomalainen ontologia - YSO/ALLSO can be found at:

http://onki.fi/api/v1/soap/wsdl/?o=yso&k=[ONKI-avain][ONKI Key]

ONKI-avaimen saat rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi.

To get your ONKI Key, please signup.

Esimerkkejä ONKI Web Service -rajapinnan käyttämisestä

Examples on how to use ONKI Web Service API

getAvailableLanguages

Tätä metodia käytetään ontologian käsitteiden nimissä käytettyjen kielien selvittämiseen.
This method is used for querying for languages used in concept names in an ontology.

getAvailableTypeUris

Tätä metodia käytetään ontologiassa käytettyjen käsitetyyppien URI-tunnisteiden selvittämiseen.
This method is used for querying for supported concept type URIs of an ontology.

search

Tätä metodia käytetään ontologian käsitteiden hakuun.
This method is used for searching for ontological concepts.
Query term:Hakutermi
Language:Kieli
Maximum amount of search results:Hakutulosten maksimimäärä
Type restriction:Tyyppirajoite
Parent restriction:Yläkäsiterajoite
Group restriction:Ryhmärajoite

getLabel

Tätä metodia käytetään URI-tunnistetta vastaavan käsitteen nimen selvittämiseen.
This method is used for fetching a label for the concept with a given URI.
URI:
Language:Kieli:

expandQuery

Tätä metodia käytetään URI-tunnistetta vastaavan käsitteen (tai useamman käsitteen) laajentamiseen (esim. alakäsitteisiin) kyselyissä.
This method is used for expanding concept(s) with given URI(s) (e.g. to subconcepts) for queries.
URI:
Language:Kieli:
Maximum amount of concepts to expand to:Maksimimäärä käsitteitä, joihin laajennetaan:
Type restriction:Tyyppirajoitus:

getProperties

Tätä metodia käytetään URI-tunnistetta vastaavan käsitteen tietojen selvittämiseen.
This method is used for fetching properties for the concept with a given URI.
URI:
Get only following properties (space separated list of URIs):Hae vain seuraavat ominaisuudet (välilyönnillä erotettu lista URI-tunnisteita):
Language (for concept labels):Kieli (käsitteiden nimille):

getConceptTree

Tätä metodia käytetään URI-tunnistetta vastaavan käsitteen käsitehierarkian selvittämiseen.
This method is used for fetching concept hierarchy for the concept with a given URI.
URI:
Language (for concept labels):Kieli (käsitteiden nimille):