Filtrerad information
Bokmärken
Bruksanvisning
1. Val av ontologi/vokabulär

Med hjälp av ONKI-bläddraren kan du lätt bekanta dig med olika ontologier och vokabulärer. Du kan välja att använda någon av dessa genom att integrera din applikation i ONKI-servicen eller så kan du alternativt ladda innehållet i en ontologi/vokabulär via ONKI-bläddraren och använda det i din applikation på det sätt som ontologins/vokabulärens användarvillkor tillåter.

Du kan också skapa en egen ontologi/vokabulär och ladda in den i ONKI-servicen. En ontologi/vokabulär som du vill ladda in kan du antingen skapa från början eller så kan du bearbeta en ontologi/vokabulär som redan finns i ONKI. Som format för en ontologi/vokabulär som ska laddas in i ONKI kan du använda antingen SKOS- eller OWL-formatet. Tjänstens upprätthållare rekommenderar SKOS-formatet som framställningssätt för ordlistor och klassificeringar, medan det för mera omfattande ontologier torde vara bäst att använda OWL-språket. Ontologi/vokabulär -filen kan du hämta till ONKI-servicen via laddnings. När du har fyllt i formuläret publiceras din ontologi/vokabulär i ONKI-servicen inom några vardagar.


2. Användning av ONKI-servicen vid informationssökning och innehållsbeskrivning

Användning av ONKI-servicen vid informationssökning och/eller innehållsbeskrivning är gratis men kräver registrering. De uppgifter som ombeds vid registreringen används för att få en helhetsbild av vilka tjänster och hur mycket dessa tjänster används och av vem. Vi kan också utnyttja e-postadresserna för att informera stadigvarande användare om viktiga förändringar i anslutning till tjänsten.

ONKI-väljaren

I formuläret som du gör för informationssökning och innehållsbeskrivning kan ONKI-bläddraren användas som ett intelligent textbox-fält. När användaren skriver text i fältet erbjuder ONKI-systemet färdiga alternativ under fältet. Alternativens avgränsning baserar sig på de valbara begreppens stavning och de kan begränsas med hjälp av jokertecken i ONKI-systemet. Alternativen hämtas ur ontologierna/vokabulärerna som är publicerade i ONKI-systemet, beroende på de användarinställningar som du definierat i formuläret.

Vid innehållsbeskrivning kan du vara inriktad på valet av ett begrepp (t.ex. en typ av museiföremål: yxor), men vid informationssökning kan du använda utvidgad sökning med ontologins relationsinformation. Till exempel när man väljer sökordet verktyg som sökvillkor i museiföremålens sökformulär så kan man automatiskt lägga till bl.a. följande söktermer: yxor, cirklar, mejslar, o.s.v.

Maskinella gränssnitt

Via maskinella gränssnitt (Web service och HTTP) kan du utnyttja ONKI mer flexibelt. Behov av flexibilitet fanns bl.a. i SAHA metadata-editorn som utvecklades i SeCo och vid genomförandet kom man fram till att utnyttja gränssnittet för ONKIs web service. Via Web service-gränssnittet kan du ta reda på bl.a. namn som motsvarar begreppens URI på olika språk. Du kan bekanta dig med användning av gränssnittet via testsidan.
Tilläggsuppgifter stäng
Respons stäng
Byt språk.

Observera! Valet påverkar inte ontologiernas och vokabulärernas språk.
Allmän svensk ontologi - YSO/ALLSO

Allmän svensk ontologi ALLSO är en allmän ontologi som sammanlänkar ontologier från olika områden. Den bygger på den mycket använda allmänna tesaurusen på svenska (ALLÄRS), som Nationalbiblioteket upprätthåller. Forskarna i Forskningsgruppen för semantisk beräkning har byggt upp den allmänna svenska ontologin i FinnONTO-projektet med hjälp av deltagarorganisationernas stöd. De viktigaste samarbetspartnerna i ALLSO-arbetet har varit Åbo Akademi och Nationalbiblioteket. Ontologin grundar sig på svenska språkets begrepp. Till begreppshelheten har en övre begreppsapparat tillagts, enligt vilkens hierarki ämnesordsregistrets begrepp är ordnade. Ontologin innehåller överordnade och underordnade förhållanden, associativa förhållanden och del-helhetsförhållanden. Den sistnämnda är en ny begreppstyp som saknas i ämnesordsregistret. De hierarkiska förhållanden som finns har kontrollerats på basnivå och nya förhållanden har lagts till enligt behov. Eftersom det ursprungliga ämnesordsregistret innehåller mångtydiga ord har man för tydlighetens skull strävat till att i många fall differentiera ordens betydelse genom att lägga till nya begrepp. Den allmänna svenska ontologin kan användas för beskrivning av olika typer av material. Ontologins enhetliga hierarki bidrar till att skapa noggranna och överensstämmande innehållsbeskrivningar. Utöver de termer som kommer från YSA har engelskspråkiga motsvarigheter lagts till. Svenskspråkiga motsvarigheter som grundar sig på ALLÄRS-ämnesordsregistret har granskats med hjälp av ontologins hierarki.

Nya funktioner
Dölj alla detaljer i begreppen
som du inte vill se.
Genvägar
Bokmärk de
begrepp du behöver.
Concept typ:
Sökspråk:
Visa relationer:


Sök begrepp:
Observera! Resultatet tillhör en annan ontologi eller vokabulär.X
Välj begränsningar. Du kan lista alla begrepp genom att söka med *.
1
1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö
3
3D Studio MAX, 3D-bilder, 3D-filmer, 3G-teknik
4
4G-teknik, 4H-klubbar
a
a posteriori, A-kliniker, A-vitamin, A(H1N1)-virus, A(H5N1)-virus...
b
B-vitamin, B-vitaminer, B6-vitamin, babianer, babyer...
c
c-reaktivt protein, C-språket, C-vitamin, C#, C++...
d
D-vitamin, dadaism, dadel, dadelpalm, dag...
e
E-andelsrörelsen, e-business, e-böcker, e-cigaretter, e-government...
f
fabler, fabriker, fabrikschefer, fabrikörer, Fabrys sjukdom...
g
gaddsteklar, gaeler, gaffeltång, gagnvirke, galagoer...
h
ha (språk), Haagkonventionen om skydd för barn, Haagkonventionen om skydd för privat egendom under väpnade konflikter, Haapakeidas naturskyddsområde, Haapaniemi slott...
i
I-cellsjukdom, iakttagande, iakttagelser, ibruktagande, ibuprofen...
j
J. V. Snellman 200 år (jubileumsåret), J2EE, J2ME, J2SE, jackrussellterrier...
k
K-mies, K-vitamin, Kaamosjazz, kabareer, kabbala...
l
Laatukamari, labbar, laboranter, laboratorieanalytiker, laboratoriearbeten...
m
M-teori, Maaliskuun ryhmä (konstnärsgrupp), Maastrichtavtalet, Mac OS X, machiavellism...
n
nabatéer, nacken, nagelvård, naglar, naivism...
o
oaser, oavhängighet, ob-ugriska folk, ob-ugriska folkslag, ob-ugriska språk...
p
p-piller, Paanajärvi nationalpark, Paasitorni, Paateri, Paavo Nurmi-jubileumsåret...
q
QBasic, qigong, QR-koder, QSR NVivo, Qstock...
r
R Commander, R-språket, rabarber, rabbiner, rabies (djur)...
s
Saarela gård, Saarijärven juhannuskisat, Saaris gård (Mäntsälä), Saaris gård (Tammela), Saaris gård (Virmo)...
t
T-cellslymfom, tabeller, tabellering, tabletter, tablåer...
u
u-landspolitik, u-landsrörelse, u-samhället (förändring), u-samhället (samhällssystem), ubikinon...
v
V-diagram, VA-anläggningar, Vaaherssalo gård, vaccin, vaccinering...
w
wabi sabi, Waenerberg-talo, wagnerism, WAIS-test, WAP...
x
XC, XE, xenon, xenotransplantation, XML...
y
yaqui, Yersiniabakterier, YH (extraordinära repetitionsövningar), yi quan, yin och yang...
z
zapadniker, zapatister, zapoteker, zebror, Zeitgeiströrelsen...
å
Åbo domkyrka, Åbo flygplats, Åbo musikfestspel, Åbo slott, åbobor...
ä
ädelfjärilar, ädelgaser, ädelmetaller, ädelstenar, ädelstensterapi...
ö
öar, öde, ödegårdar, ödemarker, ödemarkslitteratur...