Filtrerad information
Bokmärken
Bruksanvisning
1. Val av ontologi/vokabulär

Med hjälp av ONKI-bläddraren kan du lätt bekanta dig med olika ontologier och vokabulärer. Du kan välja att använda någon av dessa genom att integrera din applikation i ONKI-servicen eller så kan du alternativt ladda innehållet i en ontologi/vokabulär via ONKI-bläddraren och använda det i din applikation på det sätt som ontologins/vokabulärens användarvillkor tillåter.

Du kan också skapa en egen ontologi/vokabulär och ladda in den i ONKI-servicen. En ontologi/vokabulär som du vill ladda in kan du antingen skapa från början eller så kan du bearbeta en ontologi/vokabulär som redan finns i ONKI. Som format för en ontologi/vokabulär som ska laddas in i ONKI kan du använda antingen SKOS- eller OWL-formatet. Tjänstens upprätthållare rekommenderar SKOS-formatet som framställningssätt för ordlistor och klassificeringar, medan det för mera omfattande ontologier torde vara bäst att använda OWL-språket. Ontologi/vokabulär -filen kan du hämta till ONKI-servicen via laddnings. När du har fyllt i formuläret publiceras din ontologi/vokabulär i ONKI-servicen inom några vardagar.


2. Användning av ONKI-servicen vid informationssökning och innehållsbeskrivning

Användning av ONKI-servicen vid informationssökning och/eller innehållsbeskrivning är gratis men kräver registrering. De uppgifter som ombeds vid registreringen används för att få en helhetsbild av vilka tjänster och hur mycket dessa tjänster används och av vem. Vi kan också utnyttja e-postadresserna för att informera stadigvarande användare om viktiga förändringar i anslutning till tjänsten.

ONKI-väljaren

I formuläret som du gör för informationssökning och innehållsbeskrivning kan ONKI-bläddraren användas som ett intelligent textbox-fält. När användaren skriver text i fältet erbjuder ONKI-systemet färdiga alternativ under fältet. Alternativens avgränsning baserar sig på de valbara begreppens stavning och de kan begränsas med hjälp av jokertecken i ONKI-systemet. Alternativen hämtas ur ontologierna/vokabulärerna som är publicerade i ONKI-systemet, beroende på de användarinställningar som du definierat i formuläret.

Vid innehållsbeskrivning kan du vara inriktad på valet av ett begrepp (t.ex. en typ av museiföremål: yxor), men vid informationssökning kan du använda utvidgad sökning med ontologins relationsinformation. Till exempel när man väljer sökordet verktyg som sökvillkor i museiföremålens sökformulär så kan man automatiskt lägga till bl.a. följande söktermer: yxor, cirklar, mejslar, o.s.v.

Maskinella gränssnitt

Via maskinella gränssnitt (Web service och HTTP) kan du utnyttja ONKI mer flexibelt. Behov av flexibilitet fanns bl.a. i SAHA metadata-editorn som utvecklades i SeCo och vid genomförandet kom man fram till att utnyttja gränssnittet för ONKIs web service. Via Web service-gränssnittet kan du ta reda på bl.a. namn som motsvarar begreppens URI på olika språk. Du kan bekanta dig med användning av gränssnittet via testsidan.
Tilläggsuppgifter stäng
Respons stäng
Byt språk.

Observera! Valet påverkar inte ontologiernas och vokabulärernas språk.
Allmän tesaurus på svenska - Allärs

Allärs (Allmän tesaurus på svenska) är en översättning av YSA (Yleinen suomalainen asiasanasto). Allärs utkom år 1996. Åbo Akademis bibliotek ansvarar tillsammans med Nationalbiblioteket för Allärs.

Nya funktioner
Dölj alla detaljer i begreppen
som du inte vill se.
Genvägar
Bokmärk de
begrepp du behöver.
Concept typ:
Sökspråk:
Visa relationer:


Sök begrepp:
Observera! Resultatet tillhör en annan ontologi eller vokabulär.X
Välj begränsningar. Du kan lista alla begrepp genom att söka med *.
00 Allmänt. Allmänna Termer
abstrakthet, acceptabilitet, acceptans, ackumulation, agenter...
02 Filosofi
abduktion, absolutism, aerial yoga, affektionsvärde, aforismer...
04 Matematik. Statistik
absolutbelopp, abstrakt algebra, aktuarier, algebra, algebraisk topologi...
06 Astronomi. Rymdforskning
almanackor, arkeoastronomi, asteroider, astrobiologi, astrofysik...
07 Fysik
absorption, acceleration, adhesion, adsorption, aerodynamik...
09 Kemi
absorption, acetaldehyd, acetat, aceton, acetylkolin...
11 Geografi. Kartografi. Geologi. Paleontologi
aapamyrar, adresskartor, akvamarin, alabaster, aluminiummalmer...
13 Vatten. Hydrologi
alkalinitet, alkalisering, anaerobiska metoder, artesiska brunnar, artificiellt grundvatten...
14 Klimat. Meteorologi.
aerobiologi, aerologi, aeronomi, antarktiska regionen, arida områden...
15 Biologi. Mikrobiologi. Genetik
A-vitamin, A(H1N1)-virus, A(H5N1)-virus, acetylkolin, Acinetobacter baumannii...
16 Botanik
aapamyrar, agnar, akacia, aklejruta, akvarieväxter...
17 Zoologi
abborre, abborrfiskar, affenpinscher, afghanhund, afrikansk pygméigelkott...
18 Naturvård. Miljövård. Miljöns Tillstånd
adenosintrifosfat, aerosoler, Agenda 21, agroekologi, alkalinitet...
19 Energi
alkoholbränslen, atomansvar, avfallsbränslen, bensin, biobränslen...
21 Skogsbruk. Skogsskötsel
aapamyrar, användning för rekreationsändamål, arboretum, atrazin, avskogning...
22 Jordbruk
4H-klubbar, aciditet, affenpinscher, afghanhund, afrikansk svinpest...
23 Viltvård
akvakultur (fiskeri), artfiske, as, beten, byten (fångst)...
24 Näring. Livsmedelsbranschen. Hem Och Hushåll
5:2-dieten, A-vitamin, absint, affärer för hemelektronik och hushållsmaskiner, aglykoner...
26 Textilindustri. Konfektionsindustri
accessoarer, animaliska fibrer, arbetskläder, arbetsskor, asbest...
28 Skogsindustri
avsvärtning, bandsågar, barkning, bearbetningsmaskiner, bearbetningsteknik...
30 Kemisk Industri. Keramisk Industri
acetaldehyd, acetat, aerosoler, akryl, aldehyder...
32 Bergsbruk. Gruvindustri
akvamarin, alabaster, aluminiummalmer, ametist, anrikning...
34 Metallindustri. Metallurgi. Verkstadsindustri
ABS-bromsar, aluminium, aluminiumlegeringar, amalgam, antimon...
37 Byggnadsverksamhet. Husbyggnad
affärsbyggnader, akustik, akvedukter, allmänna lokaler, Andersudde...
39 Trafik. Transport. Post
ABS-bromsar, ackumulatorer, adresser (kommunikation), adresskartor, adressregister...
41 Elteknik. Elektronik
ackumulatorer, allmän kabeldragning, analogiteknik, antenner, antennsystem...
43 Adb. Datateknik
3D Studio MAX, 3D-modellering, Aatu, ABAQUS, Access...
45 Telekommunikationsteknik. Ljudteknik
3G-teknik, 4G-teknik, 5G-teknik, ad hoc-nät, ADSL...
48 Medicin. Anatomi. Fysiologi
5:2-dieten, A-vitamin, A(H1N1)-virus, A(H5N1)-virus, abort...
49 Säkerhet. Brandväsen. Räddningsväsen
alarmtillstånd, allergener, andningsskydd, ansiktsskydd, antändbarhet...
50 Folktradition. Traditionsforskning. Kulturantropologi
abchazer, aboriginer, ackulturation, adivasier, adresser (kulturalster)...
51 Arkeologi
antiken, arkeobotanik, arkeologer, arkeologi, arkeologiskt dna...
52 Historia
adel, adelsbrev, adelstitlar, adlande, Afghanistankriget 1979-1989...
53 Religion. Religionsvetenskap
abbedissor, abbotar, advent, adventism, agape...
55 Psykologi
a posteriori, absolut gehör, Acceptance and Commitment Therapy, affektivitet, aggressioner...
56 Vetenskap. Forskning
ackreditering, akademier, akademiker, aktionsforskning, aktör-nätverksteori...
57 Uppfostran. Undervisning. Utbildning
abiturienter, Advanced International Certificate of Education, aga, akademisk företagarexamen, Akademiska kvarten...
60 Sociologi. Socialpolitik
ackulturation, affektionsvärde, afrikansk identitet, agitation, agrarsamhälle...
61 Befolkningslära. Demografi
afroamerikaner, amerikafinländare, amerikakubaner, amerikasvenskar, anhöriga...
62 Samhällsplanering
3D-bilder, affärscentra, allmänning, anropsstyrd kollektivtrafik, användning för rekreationsändamål...
65 Statskunskap. Politik
ackreditering, adel, adelsbrev, adelstitlar, adlande...
67 Krigföring. Försvar. Vapen
adjutanter, Afghanistankriget 1979-1989, Afghanistankriget 2001-, alarmtillstånd, allierade...
69 Juridik. Lagstiftning
adoption, adoption inom familjen, adoptionslag (1985), adoptionslag (2012), adoptivbarn...
71 Förvaltning. Organisationer
administration, affärssystem, aktivitetsbaserat ledarskap, allmän ordning, anslag (ekonomi)...
73 Socialpolitik
A-kliniker, AA-rörelsen, adoption, adoption inom familjen, adoptionslag (1985)...
75 Ekonomi. Nationalekonomi. Företagsekonomi
accis, ackreditering, affiliatemarknadsföring, affärer, affärer för hemelektronik och hushållsmaskiner...
78 Arbetsliv. Arbetarskydd. Företagshälsovård
ackordsarbeten, ackordslön, affärsresor, agens, akademisk arbetskraft...
80 Kommunikation. Informationsförmedling. Reklam
affischer, aktualitetsprogram, allmänna opinionen, allmänna tidskrifter, anime...
81 Bibliotek. Arkiv. Museer. Utställningar
allmänna bibliotek, altmetri, anstaltsbibliotek, antikvarier, användarutbildning...
82 Förlagsverksamhet. Publikationsverksamhet. Boktryckerier
ABC-böcker, album, alfabet, allmänna verk, almanackor...
85 Språkvetenskap. Språk
abazinska, abc, ABC-böcker, abchaziska, abessiv...
87 Litteratur. Litteraturvetenskap
absurdism, absurditet, aforismer, afroamerikansk litteratur, Ahola...
89 Musik
absolut gehör, ackompanjemang, afroamerikansk musik, Ainola, Aitoon kirkastusjuhlat...
90 Konsthistoria. Stilar
abstrakt expressionism, abstrakt konst, absurdism, absurditet, akademier...
91 Arkitektur
3D-bilder, affärsbyggnader, Agricolakyrkan, Ahola, Ainola...
92 Bildkonst. Målarkonst
affischer, affischkonst, Ahola, akrylmålning, akvarellmålning...
94 Konstindustri. Inredning
affischer, affischkonst, allmogemöbler, altaren, amerikansk dollar...
95 Teater. Dans
absurd teater, absurdism, afrodans, akrobater, akrobatik...
96 Fotografering. Film. Video
3D-filmer, actionfilmer, amatörfilmer, animation, animationsfilmer...
97 Motion. Idrott
aerial yoga, aerob kapacitet, aerob träning, aerobics, agility...
98 Fritid. Hobbyer. Turism. Handarbeten
abstrakta spel, actionspel, Afrikas stjärna (spel), airsoft, Aitoon kirkastusjuhlat...
3
3D Studio MAX, 3D-bilder, 3D-filmer, 3D-modellering, 3G-teknik...
4
4G-teknik, 4H-klubbar
5
5:2-dieten, 5G-teknik
a
a posteriori, A-kliniker, A-vitamin, A(H1N1)-virus, A(H5N1)-virus...
b
B-cellslymfom, B-vitaminer, B6-vitamin, babianer, babism...
c
c-reaktivt protein, C-språket, C-vitamin, C#, C++...
d
D-vitamin, dadaism, dadel, dadelpalm, dag...
e
e-business, e-böcker, e-cigaretter, e-demokrati, e-government...
f
fabler, fabliau, fabriker, fabrikschefer, Fabriksparken (Helsingfors)...
g
Gabon, gaddsteklar, gaeler, gaffeltång, gagauziska...
h
ha (språk), Haag, Haagkonventionen om bortföranden av barn, Haagkonventionen om skydd för barn, Haagkonventionen om skydd för privat egendom under väpnade konflikter...
i
I-cellsjukdom, iakttagande, iakttagelser, Ibiza, ibruktagande...
j
J. V. Snellman 200 år (jubileumsår), J2EE, J2ME, J2SE, Jaala...
k
K-mies, K-vitamin, K2, Kaamosjazz, Kaarila gård...
l
La Palma, Laajoki, Laakajärvi, Laatukamari, labbar...
m
M-teori, Maalaistentalo (Helsingfors), Maaliskuun ryhmä (konstnärsgrupp), Maaninka, Maaninka -- Haapamäki...
n
Naamijoki, Naantalinaukko, Naarjoki, nabatéer, Nacka...
o
Oakham, Oakland, oaser, oavhängighet, Oaxaca...
p
p-piller, P=NP?, Paalijärvi (Alajärvi), Paalijärvi (Riihimäki), Paanajärvi...
q
Q-metoden, Qatar, QBasic, qi, qigong...
r
R Commander, R-språket, rabarber, rabatt, rabbiner...
s
S:t Andree, S:t Andree -- Hannila, S:t Andree -- Hatula, S:t Andree -- Henttola, S:t Andree -- Hovikorpi...
t
T-cellslymfom, Tabal, tabasaranska, tabeller, tabellering...
u
u-landsrörelse, ubikinon, ubiksamhälle, ubikvitiner, Ubuntu...
v
V-diagram, Vaahersalo gård, Vaakkolammi, Vaala, Vaala -- Enonlahti...
w
wabi sabi, Waenerberg-talo, wagnerism, wahhabism, WAIS-test...
x
x-generationen, XC, XE, xenon, xenotransplantation...
y
y-generationen, yakuza, Yammer, Yamuna, yaqui...
z
z-generationen, Z39.50, Zagreb, Zaire, Zakynthos...
å
åar, Åbo, Åbo -- Artukais, Åbo -- Beckholmen, Åbo -- Friskala...
ä
ädelbrännvin, ädelgaser, ädelmetaller, ädelstenar, ädelstensterapi...
ö
öar, öde, ödegårdar, ödehus, ödemarker...