Piilotetut tiedot
Kirjanmerkit
Käyttöohjeet
1. Ontologian/sanaston valinta

ONKI-selaimen avulla voit tutustua helposti eri ontologioihin ja sanastoihin. Voit valita käyttöösi jonkin näistä integroimalla sovelluksesi ONKI-palveluun tai vaihtoehtoisesti voit ladata ontologian/sanaston sisällön ONKI-selaimen kautta ja käyttää sitä sovelluksessasi ontologian/sanaston käyttöehtojen sallimalla tavalla.

Voit myös luoda oman ontologiasi/sanastosi ja ladata sen ONKI-palveluun. Ladattavan ontologian/sanaston voit luoda tyhjästä tai muokkaamalla jotain ONKIsta löytyvää ontologiaa/sanastoa. ONKIiin ladattavan ontologian/sanaston formaattina voit käyttää joko SKOS- tai OWL-formaattia. Sanastojen ja luokitusten esitystavaksi ONKI-palvelun ylläpitäjä suosittaa SKOS-formaattia, kun taas rikkaammat ontologiat lienee mielekkäintä esittää OWL-kielen avulla. Ontologia/sanasto-tiedoston voit tuoda ONKI-palveluun lataus-lomakkeen kautta. Lomakkeen täytettyäsi ontologiasi/sanastosi julkaistaan ONKI-palvelussa noin muutaman arkipäivän sisällä.


2. ONKI-palvelun käyttö tiedonhaussa ja sisällönkuvailussa

ONKI-palvelun käyttö tiedonhaussa ja/tai sisällönkuvailussa on ilmaista mutta se vaatii rekisteröitymisen. Rekisteröinnissä pyydettäviä tietoja käytetään yleiskuvan saamiseen siitä, mitä ja miten paljon palveluita käytetään ja kenen toimesta. Voimme myös hyödyntää sähköpostiosoitteita vakituisten käyttäjien informoimiseksi tärkeistä muutoksista palveluun liittyen.

ONKI-valitsin

Tekemälläsi tiedonhaku- ja sisällönkuvailu-lomakkeella ONKI-valitsinta voi hyödyntää älykkäänä tekstilaatikko-kenttänä. Käyttäjän kirjoittaessa kenttään tekstiä ONKI-valitsin tarjoaa valmiita vaihtoehtoja kentän alapuolelle. Vaihtoehtojen rajaus perustuu valittavien käsitteiden kirjoitusasuun, jota voidaan ONKI-valitsimessa rajoittaa jokerimerkkien avulla. Vaihtoehdot haetaan ONKI-palvelussa julkaistusta ontologiasta/sanastosta tai näiden osasta riippuen valituista käyttöasetuksista, jotka määritellään ONKI-valitsimen käyttöönotto-lomakkeella.

Sisällönkuvailussa valinta kohdistetaan yhteen käsitteeseen (esim. museoesineen tyyppi: kirveet), mutta tiedonhaussa ONKI-valitsinta voidaan käyttää myös haun laajennukseen ontologian suhdetietoa hyväksikäyttäen. Esimerkiksi valittaessa työkalut-hakusana museoesineiden hakulomakkeella hakuehtoihin voidaan lisätä automaattisesti mm. seuraavat hakutermit: kirveet, sirkkelit, taltat, jne.

Koneelliset rajapinnat

Koneellisten rajapintojen (Web service ja HTTP) kautta voit hyödyntää ONKIa ONKI-valitsinta joustavammin. Joustavuudelle oli tarvetta mm. SeCossa kehityssä SAHA-metatietoeditorissa, jonka toteutuksessa päädyttiin hyödyntämään ONKIn web service -rajapintaa ONKI-valitsimen sijaan. Web service -rajapinnan kautta voit kysyä mm. käsitteiden yksilöintitunnuksia (URI) vastaavia nimiä eri kielillä. Rajapinnan käyttöön pääset tutustumaan testisivun kautta, johon on kuvattu tarkemmat ohjeet käytöstä.
Lisätietoja sulje
Palaute sulje
Vaihda käyttöliittymän kieltä.

Huom! Valinta ei vaikuta ontologioiden ja sanastojen kieleen.
Yleinen suomalainen asiasanasto - YSA

Yleinen suomalainen asiasanasto (YSA) on kaikki tieteen- ja tiedonalat kattava yleissanasto, joka sisältää eri alojen yleisimmät termit. Sisältö päivittyy päivittäin.

Uusia toimintoja
Voit piilottaa tarpeettomia
käsitteiden tietoja.
Oikotiet
Pidä muistissa
usein tarvitut käsitteet.
Käsitteen tyyppi:
Hakukieli:
Näytä suhteet:


Hae käsitettä:
Huom! Seuraavat tulokset kuuluvat toiseen ontologiaan tai sanastoon.X
Millä hakuehdoilla haluaisit hakea? Voit selata kaikkia käsitteitä *-haulla.
00 Yleistermit
abstraktisuus, adressit, agentit, aggregaatit, aggregointi...
02 Filosofia
aatehistoria, aatteellisuus, aatteet, abduktio, absolutismi...
04 Matematiikka. Tilastotiede
abstrakti algebra, aikasarja-analyysi, aikasarjat, aksioomat, aktuaarit...
06 Tähtitiede. Astronomia. Avaruustutkimus
aallonpituus, aamu, aika, aikaerot, aikakoneet...
07 Fysiikka
aallonpituus, aaltoliike, absorptio, adheesio, adsorptio...
09 Kemia
absorptio, adenosiini, adenosiinitrifosfaatti, adsorptio, aerosolit...
11 Maantiede. Kartografia. Kartoitus. Geodesia. Geologia. Paleontologia
aapasuot, aavikoituminen, aavikot, aerogeofysiikka, aikavyöhykkeet...
13 Hydrologia
aallot, ahtojää, alkaliniteetti, alkalointi, allasalueet...
14 Klimatologia. Meteorologia. Ilmatiede
aavikkoilmasto, aerobiologia, aerologia, aeronomia, alijäähtyminen...
15 Biologia. Mikrobiologia. Perinnöllisyystiede. Genetiikka. Antropologia
A-vitamiini, A(H1N1)-virus, A(H5N1)-virus, Acinetobacter baumannii, adenovirukset...
16 Kasvitiede
aaloet, aapasuot, aarnialueet, aarniometsät, aavikot...
17 Eläintiede
aasit, affenpinseri, afgaaninvinttikoira, afrikansiili, afrikkalainen sikarutto...
18 Luonnonsuojelu. Ympäristönsuojelu. Ympäristö. Jätteet
aarnialueet, aavikoituminen, adenosiinitrifosfaatti, aeroekologia, aerosolit...
19 Energia. Polttoaineet
aaltoenergia, alkoholipolttoaineet, aluelämmitys, arinapoltto, aurinkoenergia...
21 Metsätalous. Metsänhoito
aapasuot, aarnialueet, aarniometsät, ainespuu, alikasvos...
22 Maatalous. Maanviljely. Puutarhanhoito. Kotieläintalous
4H-kerhot, affenpinseri, afgaaninvinttikoira, afrikkalainen sikarutto, agroekologia...
23 Erätalous. Kalastus. Metsästys
ammattikalastus, ansat, erälehdet, erätalous, erävalvonta...
24 Ravitsemus. Ravitsemisala. Elintarvikeala. Majoitusala. Kotitalous
5:2-dieetti, A-vitamiini, aamiaiset, aamiaismajoitus, absintti...
26 Tekstiiliteollisuus. Vaatetusteollisuus. Jalkineteollisuus. Nahkateollisuus. Turkisteollisuus
aamutakit, alusvaatteet, asbesti, asusteet, batikki...
28 Metsäteollisuus. Massa- ja paperiteollisuus. Paperiteollisuus. Puuteollisuus
hake, haketus, hakkurit, halot, hemiselluloosa...
30 Kemianteollisuus. Keraaminen teollisuus. Lasiteollisuus. Muoviteollisuus. Kumiteollisuus
aerosolit, akryyli, aldehydit, alkoholipolttoaineet, alkoholit...
32 Kaivosteollisuus. Kaivannaisteollisuus
akvamariini, alabasteri, alumiinimalmit, ametisti, apatiitti...
34 Metalliteollisuus. Metallurgia. Konepajateollisuus. Hienomekaaninen teollisuus
ahdinmoottorit, akselit, alumiini, alumiiniseokset, amalgaami...
37 Rakentaminen. Rakennusteollisuus. Talonrakennus. Maarakennus. Vesirakennus. Tienrakennus
aallonmurtajat, aidat, aitat, aitaukset, ajoradat...
39 Liikenne. Kuljetus. Posti. Pakkausteollisuus
aerosolipakkaukset, ahtaajat, ahtaus, aikarahtaus, aikataulut...
41 Sähkötekniikka. Elektroniikka
akut, analogiatekniikka, antennijärjestelmät, antennit, anturit...
43 Atk. Tietotekniikka. Tietojenkäsittely
3D Studio MAX, 3D-mallinnus, 3D-tulostus, Aatu, ABAQUS...
45 Tietoliikennetekniikka. Teletekniikka. Viestintätekniikka. äänitekniikka
3G-tekniikka, 4G-tekniikka, 5G-tekniikka, ADSL, alueverkot...
48 Lääketiede. Anatomia. Fysiologia. Patologia. Tautioppi. Psykiatria. Hammaslääketiede. Eläinlääketiede. Farmasia. Kauneudenhoito. Hoitomenetelmät
5:2-dieetti, A-vitamiini, A(H1N1)-virus, A(H5N1)-virus, abortti...
49 Palotoimi. Pelastustoimi. Tapaturmantorjunta. Turvallisuustekniikka
allergeenit, altisteet, avaimet, botuliini, ekokatastrofit...
50 Kansanperinne. Perinnetieteet. Kulttuuriantropologia. Okkultismi
aarnikotkat, aasialaiset, abhaasit, aboriginaalit, adivasit...
51 Arkeologia
aarrelöydöt, aigeialainen kulttuuri, antiikki, arkeobotaniikka, arkeologia...
52 Historia
aatehistoria, aateli, aatelisarvot, aateliskirjat, aatelointi...
53 Uskonto. Teologia. Uskontotiede
abbedissat, adventismi, adventti, agape, agape-terapia...
55 Psykologia
absoluuttinen sävelkorva, affektiivisuus, aggressiivisuus, aggressiot, ahdistus...
56 Tiede. Tutkimus
aikasarja-analyysi, aikasarjat, aikatutkimus, aivotutkimus, ajatushautomot...
57 Kasvatus. Opetus. Koulutus
aamupäivätoiminta, abiturientit, Advanced International Certificate of Education, aikuisdidaktiikka, aikuiskasvatus...
60 Sosiologia. Sosiaalipsykologia
afrikkalaisuus, agitaatio, aikapolitiikka, aineeton pääoma, ajankäyttö...
61 Väestötiede. Demografia
afroamerikkalaiset, aikuiset, aikuiset lapset, aikuisuus, ainoa lapsi...
62 Yhteiskuntasuunnittelu. Yhdyskuntasuunnittelu. Aluesuunnittelu
aarnialueet, alueellinen identiteetti, alueellinen yhteistyö, alueelliset erot, alueelliset vaikutukset...
65 Valtio-oppi. Politiikka. Kansainvälinen politiikka
aateli, aatelisarvot, aateliskirjat, aatelointi, aatteet...
67 Sodankäynti. Sotatekniikka. Maanpuolustus. Aseet
adjutantit, Afganistanin sota (1979-1989), Afganistanin sota (2001-), Agincourtin taistelu, Ahvenanmaan kongressi...
69 Oikeus. Lainsäädäntö
adoptio, adoptiolaki, adoptiolapset, adoptiovanhemmat, Ahvenanmaa-pöytäkirja...
71 Hallinto. Organisaatiotutkimus. Julkinen hallinto
Ahvenanmaan itsehallintolaki, alaiset, alaistaidot, aloiteoikeus, alueelliset palveluyksiköt...
73 Sosiaalipolitiikka. Yhteiskuntapolitiikka. Sosiaaliturva. Terveydenhuolto. Asuminen
A-klinikat, AA-liike, aamupäivätoiminta, adoptio, adoptiolaki...
75 Taloustieteet. Kansantalous. Liiketalous. Kauppa
aarteet, advertoriaalit, Agenda 2000, agenttiteoria, agentuurit...
78 Työelämä. Työsuojelu. Työterveys
aikapalkka, aikapolitiikka, aikatutkimus, aivovienti, akateeminen työvoima...
80 Viestintä. Tiedonvälitys. Joukkoviestintä. Mainonta
advertoriaalit, aikakauslehdet, ajankohtaisohjelmat, aluelehdet, alueohjelmat...
81 Kirjastot. Arkistot. Tietopalvelu. Museot. Näyttelyt
aineistonvalinta, altmetriikka, aluebibliografiat, ammattikorkeakoulukirjastot, antikvaarit...
82 Kustannustoiminta. Julkaisutoiminta. Kirjapainoala
aapiset, albumit, almanakat, ambigrammit, antikvariaatit...
85 Kielitiede
aakkoset, aakkostus, aapiset, abazan kieli, abessiivi...
87 Kirjallisuus
aasialaisamerikkalainen kirjallisuus, aateromaanit, absurdi, absurdismi, aforismit...
89 Musiikki
a cappella -musiikki, aariat, absoluuttinen sävelkorva, acid jazz, adagiot...
90 Taidehistoria
abstrakti ekspressionismi, abstrakti taide, absurdi, absurdismi, aigeialainen taide...
91 Arkkitehtuuri
Ahola, Ainola, Ala-Lemu, Alahovin kartano, Albergan kartano...
92 Kuvataide. Maalaustaide. Grafiikka. Kuvanveisto
Ahola, akryylimaalaus, akvarellimaalaus, akvatinta, alabasteri...
94 Taideteollisuus. Sisustustaide
alttarit, antiikkiesineet, antiikkiliikkeet, arkut, artesaanit...
95 Teatteri. Tanssi
absurdi teatteri, absurdismi, afrotanssi, akrobaatit, akrobatia...
96 Valokuvaus. Elokuva
3D-elokuvat, aikarakenne (kerronta), amatöörielokuvat, animaatio, animaatioelokuvat...
97 Liikunta. Urheilu
aerobic, aerobinen harjoittelu, aerobinen suorituskyky, agility, aikido...
98 Vapaa-aika. Harrastukset. Matkailu. Käsityöt
aatteelliset järjestöt, abstraktit pelit, Afrikan tähti (peli), airsoft, Aitoon kirkastusjuhlat...
3
3D Studio MAX, 3D-elokuvat, 3D-mallinnus, 3D-tulostus, 3G-tekniikka...
4
4G-tekniikka, 4H-kerhot
5
5:2-dieetti, 5G-tekniikka
a
a cappella -musiikki, A-klinikat, A-vitamiini, A(H1N1)-virus, A(H5N1)-virus...
b
B-solulymfooma, B-vitamiinit, B12-vitamiini, B6-vitamiini, baabilaisuus...
c
C-kieli, c-reaktiivinen proteiini, C-vitamiini, C#, C++...
d
D-vitamiini, da-muuntimet, dadaismi, Dagestan, dagestanilaiset kielet...
e
e-kirjat, E-liike, E-vitamiini, E80-kirjailijatapaaminen, Easy Adobe Premiere Elements...
f
F-kaasut, faabelit, faaraokoira, faaraot, faasit...
g
Gabon, gaelin kieli, gaelit, gagauzin kieli, galagot...
h
Haag, Haaga, Haagin lapsikaappaussopimus, Haagin lastensuojelusopimus, Haagin vuoden 1954 yleissopimus...
i
I-solutauti, Ibiza, ibizanpodenco, ibuprofeeni, ICD...
j
J. V. Snellman 200 vuotta -juhlavuosi, J2EE, J2ME, J2SE, Jaakkima...
k
K-mies, K-vitamiini, k'iche'n kieli, k'iche't, K2...
l
La Tènen kulttuuri, laadinta, laadunarviointi, laadunhallinta, laadunvalvonta...
m
M-teoria, maa- ja metsätaloushallinto, maa-aineksen otto, maa-aines, maa-aineslaki...
n
naakka, naali, naamiaiset, naamiaispuvut, Naamijoki...
o
Oakham, Oakland, Oaxaca, Ob, obeliskit...
p
P=NP-ongelma, paahtaminen, paahtimot, paalaus, Paalijärvi (Alajärvi)...
q
Q-menetelmä, Qatar, qawwali, QBasic, qi...
r
R Commander, R-kieli, r&b, raadot, Raahe...
s
saagat, saaliit, saaliseläimet, saalistus, saalit...
t
T-solulymfooma, taajamahydrologia, taajamametsät, taajamat, taajuus...
u
ubiikkiyhteiskunta, ubikinoni, ubikitiinit, Ubuntu, ubuntu (filosofia)...
v
vaa'at, vaahdot, vaahdotus, Vaahersalon kartano, vaahtera...
w
wabi-sabi, Waenerberg-talo, wagnerismi, wahhabismi, WAIS...
x
x-sukupolvi, XC, XE, XHTML, Xian...
y
y-sukupolvi, yakuza, Yammer, Yamuna, yaquit...
z
z-sukupolvi, Z39.50, Zagreb, Zaire, Zákinthos...
å
Ånge, Århus, Åvikin kartano
ä
Äetsä, ähky, Ähtäri, Ähtäri -- Alastaipale, Ähtäri -- Hankavesi...
ö
Öja, Öjanjärvi, öljy, öljy-yhtiöt, öljyhamppu...