Piilotetut tiedot
Kirjanmerkit
Käyttöohjeet
1. Ontologian/sanaston valinta

ONKI-selaimen avulla voit tutustua helposti eri ontologioihin ja sanastoihin. Voit valita käyttöösi jonkin näistä integroimalla sovelluksesi ONKI-palveluun tai vaihtoehtoisesti voit ladata ontologian/sanaston sisällön ONKI-selaimen kautta ja käyttää sitä sovelluksessasi ontologian/sanaston käyttöehtojen sallimalla tavalla.

Voit myös luoda oman ontologiasi/sanastosi ja ladata sen ONKI-palveluun. Ladattavan ontologian/sanaston voit luoda tyhjästä tai muokkaamalla jotain ONKIsta löytyvää ontologiaa/sanastoa. ONKIiin ladattavan ontologian/sanaston formaattina voit käyttää joko SKOS- tai OWL-formaattia. Sanastojen ja luokitusten esitystavaksi ONKI-palvelun ylläpitäjä suosittaa SKOS-formaattia, kun taas rikkaammat ontologiat lienee mielekkäintä esittää OWL-kielen avulla. Ontologia/sanasto-tiedoston voit tuoda ONKI-palveluun lataus-lomakkeen kautta. Lomakkeen täytettyäsi ontologiasi/sanastosi julkaistaan ONKI-palvelussa noin muutaman arkipäivän sisällä.


2. ONKI-palvelun käyttö tiedonhaussa ja sisällönkuvailussa

ONKI-palvelun käyttö tiedonhaussa ja/tai sisällönkuvailussa on ilmaista mutta se vaatii rekisteröitymisen. Rekisteröinnissä pyydettäviä tietoja käytetään yleiskuvan saamiseen siitä, mitä ja miten paljon palveluita käytetään ja kenen toimesta. Voimme myös hyödyntää sähköpostiosoitteita vakituisten käyttäjien informoimiseksi tärkeistä muutoksista palveluun liittyen.

ONKI-valitsin

Tekemälläsi tiedonhaku- ja sisällönkuvailu-lomakkeella ONKI-valitsinta voi hyödyntää älykkäänä tekstilaatikko-kenttänä. Käyttäjän kirjoittaessa kenttään tekstiä ONKI-valitsin tarjoaa valmiita vaihtoehtoja kentän alapuolelle. Vaihtoehtojen rajaus perustuu valittavien käsitteiden kirjoitusasuun, jota voidaan ONKI-valitsimessa rajoittaa jokerimerkkien avulla. Vaihtoehdot haetaan ONKI-palvelussa julkaistusta ontologiasta/sanastosta tai näiden osasta riippuen valituista käyttöasetuksista, jotka määritellään ONKI-valitsimen käyttöönotto-lomakkeella.

Sisällönkuvailussa valinta kohdistetaan yhteen käsitteeseen (esim. museoesineen tyyppi: kirveet), mutta tiedonhaussa ONKI-valitsinta voidaan käyttää myös haun laajennukseen ontologian suhdetietoa hyväksikäyttäen. Esimerkiksi valittaessa työkalut-hakusana museoesineiden hakulomakkeella hakuehtoihin voidaan lisätä automaattisesti mm. seuraavat hakutermit: kirveet, sirkkelit, taltat, jne.

Koneelliset rajapinnat

Koneellisten rajapintojen (Web service ja HTTP) kautta voit hyödyntää ONKIa ONKI-valitsinta joustavammin. Joustavuudelle oli tarvetta mm. SeCossa kehityssä SAHA-metatietoeditorissa, jonka toteutuksessa päädyttiin hyödyntämään ONKIn web service -rajapintaa ONKI-valitsimen sijaan. Web service -rajapinnan kautta voit kysyä mm. käsitteiden yksilöintitunnuksia (URI) vastaavia nimiä eri kielillä. Rajapinnan käyttöön pääset tutustumaan testisivun kautta, johon on kuvattu tarkemmat ohjeet käytöstä.
Lisätietoja sulje
Palaute sulje
Vaihda käyttöliittymän kieltä.

Huom! Valinta ei vaikuta ontologioiden ja sanastojen kieleen.
TSR-ontologia

TSR-ontologia laadittiin Työsuojelurahaston rahoittamana hankkeena, joka toteutettiin alan asiantuntijoista ja Sanastokeskus TSK:n terminologeista koostuvassa työryhmässä vuosina 2011–2013. Työhön osallistuivat edustajat Sanastokeskus TSK:sta, sosiaali- ja terveysministeriöstä,Työsuojelurahastosta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, Työterveyslaitoksesta ja Työturvallisuuskeskuksesta. TSR-ontologiaan pyydettiin ja saatiin palautetta myös useilta työryhmän ulkopuolisilta asiantuntijoilta. TSR-ontologia koostuu Työsuojelurahaston asiasanastosta ja Työsuojelusanastosta (TSK 35), joiden käsitteet on sijoitettu Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) mukaiseen hierarkiaan. Ontologiaa laatinut työryhmä karsi ja päivitti työn aikana sekä Työsuojelurahaston asiasanaston että Työsuojelusanaston käsitteistöä ja lisäsi TSR-ontologiaan tarpeellisina pitämiään uusia käsitteitä. TSR-ontologiaan sisältyy noin 5 100 käsitettä. Ontologiassa on esitetty käsitteiden väliset hierarkkiset suhteet sekä assosiatiivisia ja koostumussuhteita. Käsitteille on annettu suomenkielinen ensisijainen termi sekä mahdollisesti hyväksyttäviä tai hylättäviä synonyymejä. Osalla käsitteistä on englanninkieliset vastineet. Työsuojelusanastosta lähtöisin olevilla käsitteillä on terminologiset määritelmät, ja työryhmä laati määritelmät myös joillekin uusille käsitteille.

Uusia toimintoja
Voit piilottaa tarpeettomia
käsitteiden tietoja.
Oikotiet
Pidä muistissa
usein tarvitut käsitteet.
Käsitteen tyyppi:
Hakukieli:
Näytä suhteet:


Hae käsitettä:
Huom! Seuraavat tulokset kuuluvat toiseen ontologiaan tai sanastoon.X
Millä hakuehdoilla haluaisit hakea? Voit selata kaikkia käsitteitä *-haulla.
2
2-(2-alkoksietoksi)etanoli, 2-(2-alkoksietoksi)etikkahappo, 2-tiotiatsolidiini-4-karboksyylihappo
3
3-etenyylipyridiini, 3D Studio MAX, 3D-kehoskannerit, 3D-mallit, 3D-tietokonemallinnus...
4
4D-mallit, 4H-kerhot
8
8-hydroksi-2’-deoksiguanosiini (8-OhdG)
a
A-klinikat, A-klinikkatyö, A-vitamiini, aakkostus, aallonpituus (kooste)...
b
B-vitamiini, B6-vitamiini, baarimestarit, baarit, babylonialaiset...
c
C-kieli, C-vitamiini, C#, C++, C++ Builder...
d
D-vitamiini, D-vitamiinireseptorigeeni, dadaismi, Dalcroze-rytmiikka, dalmatiankoira...
e
E-liike, E-vitamiini, E80-kirjailijatapaaminen, EAS-hälytinportit, eContent-ohjelma...
f
faabelit, faaraot, faasimuutosmateriaalit, faasit, factoring...
g
galagot, galaksit, galegon kieli, galvanotekniikka, gammakuvaus...
h
Haagin vuoden 1954 yleissopimus, haahka, haaksirikot, haamilaiset kielet, haamukirjoittajat...
i
I-solutauti, ICF, ICMP, idealismi (kooste), idealismi_1...
j
J2EE, J2ME, J2SE, jade, jaettu johtajuus...
k
K-mies, K-vitamiini, kaakao (kooste), kaakao_1, kaakao_2...
l
laadullinen analyysi, laadullinen tutkimusmenetelmä, laadun arviointi, laadun kehittäminen, laadunhallinta...
m
maa- ja metsätaloushallinto, maa-aineksen otto, maa-aines, maa-alueet, maa-analyysi...
n
N-metyyli-2-pyrrolidoni, naakka, naali, naamiaiset, naamiointi...
o
oaxaca-hajotelma, obeliskit, Oberon, obinugrilaiset, obinugrilaiset kansat...
p
p53, paahtimot, paalaus, paaluperustukset, paalut...
q
QBasic, qi gong, QSR NVivo, QuarkXPress, Quattro Pro...
r
raajat, raaka-aineet, raaka-ainevarat, raakapuu, raakavesi...
s
saagat, saahit, saahittaret, saaliit, saalistus...
t
T-solukloonit, T-solulymfooma, T-solut, t?ekin kieli, t?ekinkielinen kirjallisuus...
u
UAS-hengityssuojaimet, ubikinoni, udmurtin kieli, udmurtinkielinen kirjallisuus, udmurtit...
v
vaa'at, vaahdot, vaahdotus, Vaahersalon kartano, vaahtera...
w
Waenerberg-talo, WAIS-testi, WAP, wari-kieli, warrantit (kooste)...
x
x-tehokkuusteoria, XC, XE, XML
y
ydinaseet, ydinaseettomat valtiot, ydinaseettomat vyöhykkeet, ydinasevaltiot, ydinenergia...
z
zapatistit, zarathustralaisuus, zenbuddhalaisuus, zirkoni, zirkonium...
å
Åvikin kartano
ä
Ähtärin taistelu, äidinkielenopettajat, äidinkieli (kooste), äidinkieli_1, äidinkieli_2...
ö
öljy, öljy, öljy -- hinnat, öljy-yhtiöt, öljykasvit...