Filtered fields
Bookmarks
Instructions
About close
Feedback close
Change the language.

Please notice! The selection does not affect to the languages of ontologies and vocabularies.
The Finnish Maritime Thesaurus - MESA

The Finnish maritime libraries have together created the Finnish maritime thesaurus which is freely available on the Web. The thesaurus is based on subject fields of STCW Code (Standard of Training, Certification and Watchkeeping). The thesaurus concentrates on special terminology and consists of ca. 1 300 Finnish maritime terms. If a term has an equivalent in Swedish and English, they are also given. Because of the international nature of the special field, there are a lot of English terms, but not all terms have equivalents in Finnish. The abbreviations and acronyms frequently used in maritime field are given in full form in original language without Finnish equivalents. If a term originated in another language than Finnish has no Finnish equivalent, only Swedish and English equivalents are given. Since in practice maritime professionals use slang words more often than actual terms, the thesaurus is being completed with slang words which are marked accordingly. The Finnish Maritime Thesaurus is meant to be used especially for indexing and retrieving of publications related to maritime field. The thesaurus is developed continuously, and feedback can be sent by e-mail to the address meri.kir@kyamk.fi.

New features
Hide all the concept details
you don't want to view.
Shortcuts
Bookmark those
concepts you need
to access again.
Concept type:
Search language:
Show relations:


Search for concept:
Please notice! The result belongs to another ontology or vocabulary.X
Please select the constraints. To browse all concepts, search with *.
ahtaus
ahtaajat, ahtaus, ahtauskerroin, alaruumat, aluksen leveys...
aluksen osat ja rakenteet
ahterit, ankkuripelit, bermudapurjeet, bulbi, byssat...
alustyypit
ajoneuvolautat, autolautat, autonkuljetusalukset, avomeriluotausalukset, avomerimurtajat...
asuintilat ja rakennusperintö
asuntoalukset, kanavakiinteistöt, kanavakonttorit, kanavamuseot, kanavarakennukset...
hengenpelastuslaitteet
hengenpelastusvarusteet, hätämerkinantolaitteet, hätäpoistumisradat, hätäraketit, kelluntalautat...
hätätilanteet
alusonnettomuudet, evakuointi, haaksirikot, hukkuminen, hätähinaus...
kanavat
avokanavat, itsepalvelukanavat, kanavahankkeet, kanavahenkilökunta, kanavainsinöörit...
kulttuuri
matkakertomukset, merikirjallisuus, merikirjastot, merimieslaulut, merimiesurheilu...
laivakonetekniikka
akselijohdot, alennusvaihteet, ankkurit, apukoneistot, apulaitteistot...
laivan huolto ja korjaus
epäpuhtaudet, korjaus, korjaustelakat, korroosio, kunnossapito...
laivatekniikka
aallonmuodostus, alukseen kohdistuvat rasitukset, aluksen leveys, aluksen liikkeet, aluksen mitat...
logistiikka
agentit, agentuurit, aluksen irroitus, aluksen kiinnitys, alusten vuokraus...
luotsaus
historialliset luotsausmenetelmät, itämerenluotsit, jokiluotsit, jääluotsit, kanavaluotsaus...
merenkulku ja ympäristö
elinkaariajattelu, energian kulutus, eroosio, kierrätysjärjestelmät, laivojen romutus...
merenkulkutalous ja -politiikka
alusmaksut, alusrekisterit, avoimet rekisterit, hinausmaksut, julkisoikeudelliset maksut...
merenkulun ammatit
1. kokit, 2. kokit, ahtaajat, aluesiivoojat, alusten päälliköt...
merenkulun järjestöt
AAPA, Baltic Ports, BIMCO, FIATA, IALA...
merenkulun konferenssit
kansainväliset konferenssit, linjakonferenssit
merenkulun turvallisuus
aluksen kansainvälinen turvatodistus, aluksen turva-arviointi, aluksen turvahälytysjärjestelmä, aluksen turvasuunnitelma, aluskatsastus...
merenkulun tutkinnot
korjausmiehet, laivasähkömiehet, luotsitutkinnot, merenkulkualan insinöörit, merenkulkuoppilaitokset...
merenmittaus
alueluotaus, aluemittaus, avomeriluotaus, avomeriluotausalukset, avomerimittaus...
merielämä ja vapaa-aika
byssat, hiivata, jiiraus, kaijat, koiravahti...
merikartat
aluemeri, asemakartat, asteverkko, atsimuutti, cd-merikartat...
merimerkit
apuloistot, apumerkit, asetyleenimajakat, erikoismerkit, heijastimet...
merioikeus
aikarahtaus, elektroniset kuljetusasiakirjat, erikoismaksut, ISPS, kabotaasi...
navigointi
ajanmittaus, almanakat, ARPA-laitteet, astesauvat, astrolabit...
palontorjunta
alusten paloturvallisuus, konehuoneiden sammutusjärjestelmät, laivojen palolaitteet, palo-osastot, palo-ovet...
radiotekniikka
antennit, HF-laitteet, kohina, MF-laitteet, radioaallot...
slangisanat
ahterit, byssat, fendarit, flektit, förstit...
sulut
betonisulut, kaksoissulut, kivisulut, kääntösillat, nostosillat...
sähkötekniikka ja elektroniikka
alussimulaattorit, anturit, ARPA-laitteet, automaatio, automaattiohjaus...
talvimerenkulku
avomerijäänmurto, avomerimurtajat, avovesikausi, höyryjäänmurtajat, jokijäänmurtajat...
työmarkkinat
ammattiyhdistykset, merimiestaito, sekamiehitys, työehtosopimukset, työmarkkinasopimukset...
valvontajärjestelmät
AIS, GOFREP, Port State Control, PortNet, SRS...
vesiliikenne
alusliikenne, kanavaliikenne, lauttaliikenne, lossiliikenne, maantielautat...
viestitys
digitaaliselektiivikutsu, EPIRB-hätäpoijut, GMDSS, hätäviestintä, INMARSAT...
VTS
IBNet, liikennepäivystys, liikennepäivystäjät, meriliikennekeskukset, meriliikenneohjaajat...
väylät
ankkurointialueet, haraussyvyys, kapeikot, kauppamerenkulun väylät, kiertoväylät...
1
1st cook
2
2nd cook
a
able seamen, acceleration, accident investigation, accidents at sea, accommodation vessels...
b
balance, ballast, ballast system, ballast water, bare-boat...
c
cabin, cabin girl, stewardess, cabin stewardess/ cabin girl, cable panels, cable ships...
d
damage, damage, damage safety, damage stability, danger area beacons...
e
echo sounders, echo sounding, echo sweeping, edge marks, Editorial note...
f
factory ships, fairway areas, fairway classification, fairway dimensioning, fairway due...
g
gas carriers, gas turbines, general cargo ships, general charts, general sounding...
h
hand sounding, harbour charts, harbour icebreaking, harbour pilotage, harbour survey...
i
IBNet, ice buoys, ice class certificates, ice class rules, ice classes...
j
junior surveying officers
k
kabotage, knots
l
Label, Label, Label, Label, Label...
m
magnetic compasses, main deck, main engines, main fairways, main fire zones...
n
Narrower term, Narrower term, Narrower term, narrows, nautical charts...
o
OBO (oil, bulk, ore), occupational safety, occupational safety at sea, ocean-going ships, offshore vessels...
p
P & I insurance, packaging, paddle steamers t. side-wheelers, painting, pantry...
q
Qualifier, Qualifier
r
racons/radar beacons, radar installations, radar navigation, radar reflectors, radar targets...
s
sack, safe water marks, safety at sea, safety equipment, safety harness...
t
tally, tank container, tank top, tanker industry, tankers...
u
underwriters, user training
v
VALO-concept, VALO-concept, valves, vector charts, vehicle ferries...
w
waiter, waitress, waiting areas, war insurance, war pilots, war ships...
y
yachting charts, yaw, YSO-concept, YSO-concept, YSO-concept