Filtered fields
Bookmarks
Instructions
About close
Feedback close
Change the language.

Please notice! The selection does not affect to the languages of ontologies and vocabularies.
TSR-ontologia

TSR-ontologia laadittiin Työsuojelurahaston rahoittamana hankkeena, joka toteutettiin alan asiantuntijoista ja Sanastokeskus TSK:n terminologeista koostuvassa työryhmässä vuosina 2011–2013. Työhön osallistuivat edustajat Sanastokeskus TSK:sta, sosiaali- ja terveysministeriöstä,Työsuojelurahastosta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, Työterveyslaitoksesta ja Työturvallisuuskeskuksesta. TSR-ontologiaan pyydettiin ja saatiin palautetta myös useilta työryhmän ulkopuolisilta asiantuntijoilta. TSR-ontologia koostuu Työsuojelurahaston asiasanastosta ja Työsuojelusanastosta (TSK 35), joiden käsitteet on sijoitettu Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) mukaiseen hierarkiaan. Ontologiaa laatinut työryhmä karsi ja päivitti työn aikana sekä Työsuojelurahaston asiasanaston että Työsuojelusanaston käsitteistöä ja lisäsi TSR-ontologiaan tarpeellisina pitämiään uusia käsitteitä. TSR-ontologiaan sisältyy noin 5 100 käsitettä. Ontologiassa on esitetty käsitteiden väliset hierarkkiset suhteet sekä assosiatiivisia ja koostumussuhteita. Käsitteille on annettu suomenkielinen ensisijainen termi sekä mahdollisesti hyväksyttäviä tai hylättäviä synonyymejä. Osalla käsitteistä on englanninkieliset vastineet. Työsuojelusanastosta lähtöisin olevilla käsitteillä on terminologiset määritelmät, ja työryhmä laati määritelmät myös joillekin uusille käsitteille.

New features
Hide all the concept details
you don't want to view.
Shortcuts
Bookmark those
concepts you need
to access again.
Concept type:
Search language:
Show relations:


Search for concept:
Please notice! The result belongs to another ontology or vocabulary.X
Please select the constraints. To browse all concepts, search with *.
-
- synon telex, - synon telex, - synon tradition, - synon transparence, - synon visual communication...
_
_synon electronic books, _yhteisöpsykologia (= yhdyskuntapsykologia)
/
/teroavoero
(
(see also by field and by country), (see also by language)
2
2-(2-alkoxyethoxy)-ethanol, 2-(2-alkoxyethoxy)acetic acid, 2-thiothiazolidine-4-carboxylic acid, 24-hour work
3
3-D modelling, 3-ethenylpyridine
4
4D
a
a priori knowledge, a-clinics, aallonpituus_kooste, aapa mires, aardvark...
b
babies, baboons, baby swim, babylonians, bachelors of economic sciences...
c
cabarets, cabbages, cabbala, cabinets, cabinets...
d
dadaism, daily allowances, daily rest break, daily rest period, daily unemployment allowances...
e
e-commerce, e-learning, e-mail, e-mail addresses, eagles...
f
fables, fabric weaving, fabrics, facades, facades...
g
gadiformes, gainful employment, gainful employment at home, gainsharing systems, galagos...
h
habitat, habitat factors, habitat types, hacking, haemoglobins...
i
ICA Matrixes, ice, ice ages, ice breakers, ice coat...
j
jade, jaegers, jaguar, jainism, jakaminen_kooste...
k
kaakao_kooste, kaanonit_kooste, kaapelointi_kooste, kaasutus_kooste, kaavat_kooste...
l
laamannit_kooste, label, laboratories, laboratory animal work, laboratory animals...
m
maalaiskunnat_kooste, maalajit_kooste, maalaus_kooste, maanjäristykset_kooste, maanmittausteknikot_kooste...
n
naã¯ve art, naalbinding technique, nails, näkökulma_kooste, name days...
o
oak, oars, oases, oat, oat flakes...
p
p53, pacemakers, pacifism, pack ice, package labelling...
q
qi gong, quakers, qualifications, qualitative research, qualitative research method...
r
R-phrases describing hazard, raanus, rabbits, raccoon dog, raccoons...
s
sã¡mi language, sã¡mi people, saanti_kooste, säästäminen_kooste, sabbatical year...
t
T cell clones, T cells, taajuus_kooste, table tennis, tables of contents...
u
udmurt language, ufologia_kooste, ufology, ufology, ufos...
v
vacation law, vaccination, vaccines, vacuum cleaners, vacuum cleaners...
w
wage and salary earners, wage and salary earners, wage development, wage differences, wage drift...
x
x-ray equipment, x-ray examination, x-ray technology, xenobiotic, xenophobia...
y
yarns, year, yearbooks, years of crop failure, years of danger...
z
zebras, zen buddhism, zero accidents objectives, zero growth, zinc...
ä
äänenmuodostus_kooste, äänenvoimakkuus_kooste, äidinkieli_kooste