Filtered fields
Bookmarks
Instructions
About close
Feedback close
Change the language.

Please notice! The selection does not affect to the languages of ontologies and vocabularies.
Merenkulkualan ontologia - MERO

Merenkulkualan ontologia perustuu Merenkulkualan asiasanastoon, jonka ovat koonneet Suomen merialan kirjastot. Ontologia sisältää noin 1300 merenkulkualan käsitettä suomen kielellä. Liikennevirasto on rakentanut yhteistyössä Semanttisen laskennan tutkimusryhmän kanssa Merenkulkualan ontologiasta ja Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (YSO) koostuvan yhdistelmäontologian FinnONTO-projektissa. Yhdistelmäontologia on rakennettu vertailemalla Merenkulkualan ontologiaa Yleiseen suomalaiseen ontologiaan (YSO) yhteisten käsitteiden löytämiseksi sekä muokkaamalla käsitehierarkia YSOn yläkäsitteistön ja mallinnusperiaatteiden mukaisesti. Näin on voitu selkeyttää käsitteiden yhteneväisyydet ja erot sekä erikoisalan käsitteiden liittymäkohdat yleisempään käsitehierarkiaan. Merenkulkualan ontologia on tarkoitettu erityisesti merenkulkualan julkaisujen sisällönkuvailuun ja tiedonhakuun. Ontologiaa voi selailla ONKI-ontologiakirjastopalvelun avulla tai ONKI-palvelu voidaan sisällyttää osaksi toista käytössä olevaa järjestelmää indeksointikomponentin avulla.

New features
Hide all the concept details
you don't want to view.
Shortcuts
Bookmark those
concepts you need
to access again.
Concept type:
Search language:
Show relations:


Search for concept:
Please notice! The result belongs to another ontology or vocabulary.X
Please select the constraints. To browse all concepts, search with *.
ahtaus
ahtaajat, ahtaus, ahtauskerroin, alaruumat, aluksen leveys...
aluksen osat ja rakenteet
ankkuripelit, bermudapurjeet, esselit, fokkamastot, gunterpurjeet...
alustyypit
ajoneuvolautat, autolautat, autonkuljetusalukset, avomeriluotausalukset, avomerimurtajat...
asuintilat ja rakennusperintö
asuntolaivat, kanavakiinteistöt, kanavakonttorit, kanavamuseot, kanavarakennukset...
hengenpelastuslaitteet
hengenpelastusvarusteet, hätämerkinantolaitteet, hätäpoistumisradat, hätäraketit, kelluntalautat...
hätätilanteet
alusonnettomuudet, evakuointi, haaksirikot, hukkuminen, hätähinaus...
kanavat
avokanavat, itsepalvelukanavat, kanavahankkeet, kanavahenkilökunta, kanavainsinöörit...
kulttuuri
matkakertomukset, merikirjallisuus, merikirjastot, merimieslaulut, merimiesurheilu...
laivakonetekniikka
akselijohdot, alennusvaihteet, ankkurit, apukoneistot, apulaitteistot...
laivan huolto ja korjaus
epäpuhtaudet, korjaus, korjaustelakat, korroosio, kunnossapito...
laivatekniikka
aallonmuodostus, alukseen kohdistuvat rasitukset, aluksen leveys, aluksen liikkeet, aluksen mitat...
logistiikka
agentit, agentuurit, aluksen irroitus, aluksen kiinnitys, alusten vuokraus...
luotsaus
historialliset luotsausmenetelmät, itämerenluotsit, jokiluotsit, jääluotsit, kanavaluotsaus...
merenkulku ja ympäristö
elinkaariajattelu, energian kulutus, eroosio, kierrätysjärjestelmät, laivojen romutus...
merenkulkutalous ja -politiikka
alusmaksut, alusrekisterit, avoimet rekisterit, hinausmaksut, julkisoikeudelliset maksut...
merenkulun ammatit
ahtaajat, alusten päälliköt, baarimestarit, baarioppilaat, emännät...
merenkulun järjestöt
AAPA, Baltic Ports, BIMCO, FIATA, IALA...
merenkulun konferenssit
kansainväliset konferenssit, linjakonferenssit
merenkulun turvallisuus
aluksen kansainväliset turvatodistukset, aluksen turva-arviointi, aluksen turvahälytysjärjestelmät, aluksen turvasuunnitelmat, aluskatsastus...
merenkulun tutkinnot
konekorjausmiehet, laivasähkömiehet, luotsitutkinnot, merenkulkualan insinöörit, merenkulkuoppilaitokset...
merenmittaus
alueluotaus, aluemittaus, avomeriluotaus, avomeriluotausalukset, avomerimittaus...
merielämä ja vapaa-aika
hiivata, jiiraus, koiravahti, laiva-apteekit, laivamallit...
merikartat
aluemeri, asemakartat, asteverkko, atsimuutti, cd-merikartat...
merimerkit
apuloistot, apumerkit, asetyleenimajakat, erikoismerkit, heijastimet...
merioikeus
aikarahtaus, elektroniset kuljetusasiakirjat, erikoismaksut, kabotaasi, kansainvälinen merioikeus...
navigointi
ajanmittaus, almanakat, ARPA-laitteet, astesauvat, astrolabit...
palontorjunta
alusten paloturvallisuus, konehuoneiden sammutusjärjestelmät, palo-osastot, palo-ovet, palohälytyslaitteet...
radiotekniikka
antennit, HF-laitteet, kohina, MF-laitteet, radioaallot...
slangisanat
hiivata, jiiraus, kallet, kansinosturit, kastliinat...
sulut
betonisulut, kaksoissulut, kivisulut, kääntösillat, nostosillat...
sähkötekniikka ja elektroniikka
alussimulaattorit, anturit, ARPA-laitteet, automaatio, automaattiohjaus...
talvimerenkulku
avomerijäänmurto, avomerimurtajat, avovesikausi, höyryjäänmurtajat, jokijäänmurtajat...
työmarkkinat
ammattiyhdistykset, merimiestaito, sekamiehitys, työehtosopimukset, työmarkkinasopimukset...
valvontajärjestelmät
AIS, GOFREP, Port State Control, PortNet, SRS...
vesiliikenne
alusliikenne, kanavaliikenne, lauttaliikenne, lossiliikenne, maantielautat...
viestitys
digitaaliselektiivikutsu, EPIRB-hätäpoijut, GMDSS, hätäviestintä, INMARSAT...
VTS
IBNet, liikennepäivystys, liikennepäivystäjät, meriliikennekeskukset, meriliikenneohjaajat...
väylät
ankkurointialueet, haraussyvyys, kapeikot, kauppamerenkulun väylät, kiertoväylät...
-
- synon telex, - synon tradition, - synon transparence, - synon visual communication, - synon weaving...
_
_synon electronic books, _yhteisöpsykologia (= yhdyskuntapsykologia)
/
/teroavoero
(
(see also by field and by country), (see also by language)
a
a priori knowledge, a-clinics, aallonpituus_kooste, aapa mires, aardvark...
b
babies, baboons, baby swim, babylonians, bachelors of economic sciences...
c
cabarets, cabbages, cabbala, cabinets, cabinets...
d
dadaism, daily allowances, daily unemployment allowances, dairies, dairy cattle...
e
e-commerce, e-mail addresses, eagles, ear defenders, ear diseases...
f
fables, fabric weaving, fabrics, facades, face...
g
gadiformes, gainful employment, gainful employment at home, galagos, galaxies...
h
habitat, habitat factors, habitat types, hacking, hagiografia_kooste...
i
ice, ice ages, ice breakers, ice coat, ice cream...
j
jade, jaegers, jaguar, jainism, jakaminen_kooste...
k
kaakao_kooste, kaanonit_kooste, kaapelointi_kooste, kaasutus_kooste, kaavat_kooste...
l
laamannit_kooste, laboratories, laboratory equipment, laboratory research, laboratory technology...
m
maalaiskunnat_kooste, maalajit_kooste, maalaus_kooste, maanjäristykset_kooste, maanmittausteknikot_kooste...
n
naã¯ve art, naalbinding technique, nails, näkökulma_kooste, name days...
o
oak, oars, oases, oat, oat flakes...
p
pacemakers, pacifism, pack ice, package labelling, package tours...
q
qi gong, quakers, qualifications, qualitative research, quality...
r
raanus, rabbits, raccoon dog, raccoons, races...
s
sã¡mi language, sã¡mi people, saanti_kooste, säästäminen_kooste, sabbatical year...
t
taajuus_kooste, table tennis, tables of contents, tables, furniture, tables, statistics...
u
udmurt language, ufologia_kooste, ufology, ufology, ufos...
v
vacation law, vaccination, vaccines, vacuum cleaners, vacuum packages...
w
wage and salary earners, wage development, wage differences, wage increase, wage policy...
x
x-ray equipment, x-ray examination, x-ray technology, xenophobia, xylitol...
y
yarns, year, yearbooks, years of crop failure, years of danger...
z
zebras, zen buddhism, zero growth, zinc, zinc coating...
ä
äänenmuodostus_kooste, äänenvoimakkuus_kooste, äidinkieli_kooste