suomeksi - in English

ONKI-valitsin: Yleinen suomalainen ontologia - YSO/ALLSO

ONKI Selector for Yleinen suomalainen ontologia - YSO/ALLSO

Integroi käyttöliittymäkomponentti järjestelmääsi lisäämällä seuraava koodirivi HTML-sivun HEAD-osioon:

Integrate the user interface component into your system by adding the following code line into the HEAD section of the HTML page:

<script type="text/Javascript" src="http://onki.fi/widget/selector/onki-selector.js?INSERT_YOUR_KEY_HERE&l=overview"></script>

ja seuraava koodirivi HTML-sivun BODY-osion kohtaan, johon haluat sijoittaa komponentin:

and the following code line into the BODY section of the HTML page, into the location where the component is desired:

<input onkeyup="onki['yso'].search({'showCaptions' : true})" id="ysoSearch"/>

Lisäämällä yllä olevat koodirivit alla oleva komponentti integroituu järjestelmääsi:

By adding the codelines above, a widget as seen below is integrated into your system:

Voit kokeilla ONKI-valitsimen integroimista testisivulla.

Luotavan ONKI-valitsimen toimintoja voidaan muokata alla olevalla lomakkeella.

The functionalities of the generated ONKI Selector can be modified by using the form below.

ontology o
key key: generatekey
fieldId fieldId
UILang UILang
addConceptFunction addConceptFunction
autocompletionSearchtruefalse autocompletionSearch
delimiter delimiter
fetchLabelstruefalse fetchLabels
fetchUristruefalse fetchUris
fieldLabel fieldLabel
fieldName fieldName
groupRestriction groupRestriction
lang lang
languageMenutruefalse languageMenu
maxHits maxHits
maxSelect maxSelect
onkimenutruefalse onkimenu
openonkibuttontruefalse openonkibutton
openonkilabel openonkilabel
parentRestriction parentRestriction
prefixtruefalse prefix
showCaptionstruefalse showCaptions
showOnkiNametruefalse showOnkiName
typeRestriction typeRestriction