Filtrerad information
Bokmärken
Bruksanvisning
1. Val av ontologi/vokabulär

Med hjälp av ONKI-bläddraren kan du lätt bekanta dig med olika ontologier och vokabulärer. Du kan välja att använda någon av dessa genom att integrera din applikation i ONKI-servicen eller så kan du alternativt ladda innehållet i en ontologi/vokabulär via ONKI-bläddraren och använda det i din applikation på det sätt som ontologins/vokabulärens användarvillkor tillåter.

Du kan också skapa en egen ontologi/vokabulär och ladda in den i ONKI-servicen. En ontologi/vokabulär som du vill ladda in kan du antingen skapa från början eller så kan du bearbeta en ontologi/vokabulär som redan finns i ONKI. Som format för en ontologi/vokabulär som ska laddas in i ONKI kan du använda antingen SKOS- eller OWL-formatet. Tjänstens upprätthållare rekommenderar SKOS-formatet som framställningssätt för ordlistor och klassificeringar, medan det för mera omfattande ontologier torde vara bäst att använda OWL-språket. Ontologi/vokabulär -filen kan du hämta till ONKI-servicen via laddnings. När du har fyllt i formuläret publiceras din ontologi/vokabulär i ONKI-servicen inom några vardagar.


2. Användning av ONKI-servicen vid informationssökning och innehållsbeskrivning

Användning av ONKI-servicen vid informationssökning och/eller innehållsbeskrivning är gratis men kräver registrering. De uppgifter som ombeds vid registreringen används för att få en helhetsbild av vilka tjänster och hur mycket dessa tjänster används och av vem. Vi kan också utnyttja e-postadresserna för att informera stadigvarande användare om viktiga förändringar i anslutning till tjänsten.

ONKI-väljaren

I formuläret som du gör för informationssökning och innehållsbeskrivning kan ONKI-bläddraren användas som ett intelligent textbox-fält. När användaren skriver text i fältet erbjuder ONKI-systemet färdiga alternativ under fältet. Alternativens avgränsning baserar sig på de valbara begreppens stavning och de kan begränsas med hjälp av jokertecken i ONKI-systemet. Alternativen hämtas ur ontologierna/vokabulärerna som är publicerade i ONKI-systemet, beroende på de användarinställningar som du definierat i formuläret.

Vid innehållsbeskrivning kan du vara inriktad på valet av ett begrepp (t.ex. en typ av museiföremål: yxor), men vid informationssökning kan du använda utvidgad sökning med ontologins relationsinformation. Till exempel när man väljer sökordet verktyg som sökvillkor i museiföremålens sökformulär så kan man automatiskt lägga till bl.a. följande söktermer: yxor, cirklar, mejslar, o.s.v.

Maskinella gränssnitt

Via maskinella gränssnitt (Web service och HTTP) kan du utnyttja ONKI mer flexibelt. Behov av flexibilitet fanns bl.a. i SAHA metadata-editorn som utvecklades i SeCo och vid genomförandet kom man fram till att utnyttja gränssnittet för ONKIs web service. Via Web service-gränssnittet kan du ta reda på bl.a. namn som motsvarar begreppens URI på olika språk. Du kan bekanta dig med användning av gränssnittet via testsidan.
Tilläggsuppgifter stäng
Respons stäng
Byt språk.

Observera! Valet påverkar inte ontologiernas och vokabulärernas språk.
Medical Subject Headings - MeSH

MeSH is the National Library of Medicine's controlled vocabulary thesaurus. It consists of sets of terms naming descriptors in a hierarchical structure that permits searching at various levels of specificity.

Nya funktioner
Dölj alla detaljer i begreppen
som du inte vill se.
Genvägar
Bokmärk de
begrepp du behöver.
Concept typ:
Sökspråk:
Visa relationer:


Sök begrepp:
Observera! Resultatet tillhör en annan ontologi eller vokabulär.X
Välj begränsningar. Du kan lista alla begrepp genom att söka med *.
1
1-(5-isokinolinsulfonyl)-2-metylpiperazin, 1-acylglycerofosfokolin O-acyltransferas, 1-alkyl-2-acetylglycerofosfokolinesteras, 1-butanol, 1-deoxinojirimycin...
2
2`,3`-cyklisk-nukleotidfosfodiesteraser, 2`5`-oligoadenylatsyntetas, 2-acetolaktatmutas, 2-acetylaminofluoren, 2-amino-5-fosfonovalerat...
3
3` otolkade områden, 3`5`-cykliskt GMP-fosfodiesteras, 3´5´-cyklisk nukleotidfosfodiesteras, 3-0-metylglukos, 3-acetamid-2,4,6-trijodbenzoesyra...
4
4-acetamido-4´-isotiocyanatostilben-2,2´-disulfonsyra, 4-aminobensoesyra, 4-aminobutyrattransaminas, 4-aminopyridin, 4-butyrolakton...
5
5`-guanylsyra, 5`-nukleotidas, 5`otolkade områden, 5-alfa-dihydroprogesteron, 5-aminolevulinatsyntetas...
6
6-aminokapronsyra, 6-aminonikotinamid, 6-cyano-7-nitrokinoxalin-2,3-dion, 6-fosfofruktokinas, 6-fytas...
7
7-alkoxykumarin 0-dealkylas, 7,8-dihydro-7,8-dihydroxibenso(a)oyren 9,10-oxid
8
8-brom cyklisk adenosinmonofosfat, 8-hydroxy-2-(di-n-propylamino)tetralin, 8,11,14-eikosatriensyra
9
9,10-dimetyl-1,2-bensantracen
a
A1-adenosinreceptor, A2-adenosinreceptorer, A2A-adenosinreceptor, A2B-adenosinreceptor, A3-adenosinreceptor...
b
B-celldifferentieringsantigener, B-cellskeukemi, kronisk, B-cellsleukemi, B-cellsleukemi, akut, B-cellslymfom...
c
C-EBP, C-EBP alfa, C-EBP beta, C-kemokiner, C-peptid...
d
D-aminosyraoxidas, D-celler, Dactylis, Dagböcker [Publikationstyp], Dagestan...
e
E-post, E-selektin, Ebenaceer, Ebolavacciner, Ebsteins anomali...
f
F-boxmotiv, F-boxproteiner, F-faktor, Fabaceae, Fabavirus...
g
G-celler, G(M1)-gangliosid, G(M2)-gangliosid, G(M3)-gangliosid, G0-fas...
h
H-2-antigener, H-reflex, H-Y-antigen, Habenula, Haemonchus...
i
I-blodgruppssystem, I-länder, IBD-virus, Ibogain, Ibotensyra...
j
Jaget, Jamaica, Japan, Jasmin, Jatropha...
k
K562-celler, Kackerlackor, Kadaverin, Kadheriner, Kadmium...
l
L-celler (Celllinje), L-iditol-2-dehydrogenas, L-laktatdehydrogenas, L-laktatdehydrogenas (Cytokrom), L-selektin...
m
Maackia, Macaca fascicularis, Macaca mulatta, Macaca nemestrina, Macaca radiata...
n
N-acetylgalaktosamin-4-sulfatas, N-acetylgalaktosaminyltransferaser, N-acetylglukosaminreceptorer, N-acetylglukosaminyltransferaser, N-acetylhexosaminyltransferaser...
o
o-aminoazotoluen, O-antigener, o-ftalaldehyd, o-klorbensylidenmalonitril, O(6)-metylguanin-DNA-metyltransferas...
p
p-aminoazobensen, p-aminohippursyra, p-aminosalicylsyra, P-blodgruppssystem, p-dimetylaminoazobenzen...
q
Q-feber, Q-sortering, Qi, Quebec, Queensland...
r
rab GTP-bindande proteiner, rab1 GTP-bindande proteiner, rab2 GTP-bindande proteiner, rab3 GTP-bindande proteiner, rab3A GTP-bindande protein...
s
S-adenosylcystein, S-adenosylmetionin, S-fas, Saccharomycer, Saccharomycetales...
t
T-2-toxin, T-celldifferentieringsantigener, T-celloberoende antigener, T-cellsleukemi, T-cellsleukemi, akut...
u
U-50488, U-länder, U937-celler, Ubikinon, Ubikitin...
v
Vaccin mot gula febern, Vaccin mot mässling, påssjuka, röda hund, Vaccination, Vacciner, Vacciner mot Japansk hjärninflammation...
w
Waardenburgs syndrom, WAGR-syndrom, Waikavirus, Waldenströms makroglobulinemi, Wales...
x
X-kromosom, Xamoterol, Xantener, Xanthomonadaceae, Xanthomonas...
y
Y-kromosom, Yaba monkey tumor virus, Yang-brist, Yatapoxvirus, Yersinia...
z
Zalcitabin, Zambia, Zea mays, Zearalenon, Zeatin...
å
Åderbråck, Åderbråck i matstrupen, Åderhinna, Åderhinneblödning, Åderhinneinflammation...
ä
Ädelgranar, Ädla gaser, Ägande, Ägg, Äggbildning...
ö
Öcellsadenom, Öcellskarcinom, Ödemsjuka hos svin, Ödlor, Öga...